Legfrissebb

Újdonságok & Hírek

  • Az utóbbi napok hálózati hibái kijavításra kerültek probléma esetén itt jelezz nekünk: kapcsolat
  • Hamarosan feltöltjük az oldalon lévő könyveket az alkalmazásba!
Alapvető Irodalmak A.A. eng

       Tartalom:   Az Anonim Alkoholisták társalapítója, Bill W. az AA Grapevine legtermékenyebb munkatársa volt, több mint 150 cikket írt, amelyek az AA, valamint Bill érzelmi és spirituális fejlődésének élő történetét mutatják be. Írásai mindenütt reményt adtak a szenvedő alkoholistáknak.    Content:    Co-founder of Alcoholics Anonymous, Bill W. was AA Grapevine's most prolific contributor, writing more than 150 articles that provide a living history of AA and of Bill's emotional and spiritual growth. His writing has brought hope to suffering alcoholics...

Irodalmak & Videó Tartalmak

Alapvető Irodalmak N.A. hun

    Ez a kiadvány a Narcotics Anonymous Just for Today, Daily Meditations for Recovering...

Alapvető Irodalmak A.A. eng

      Tartalom:   A józannak maradni munkafüzet: komoly megoldás a visszaesés...

Alapvető Irodalmak A.A. eng

      Tartalom:   A nagy sikerű könyv második kiadása azt a nézetet képviseli, hogy a család...

Alapvető Irodalmak A.A. eng

        Tartalom:   Ez a gyakorlatias könyvecske egyszerű példákon keresztül mutatja be,...

Alapvető Irodalmak N.A. eng

      Tartalom:   Az NA It Works How and Why az Anonim Narkósok által használt felépülési...

Alapvető Irodalmak A.A. hun

        A Napi Elmélkedések az elmélkedések könyve, melyet A.A. tagok írtak A.A....

Alapvető Irodalmak A.A. eng

      Tartalom:   Ez az első személytől származó beszámolókkal és elsődleges...

Alapvető Irodalmak A.A. hun

     Bill így látja több száz idézetet tartalmaz irodalmunkból, melyek az A.A. életstílusának...

.

  

The 12 Step Prayer Book Alcoholics Anonymous

    

Tartalom:

 

Az újonnan összeállított 12 lépéses imakönyv olyan adaptált és hagyományos imákat kínál, amelyek bármelyik Tizenkét lépéses programot vagy bármilyen elmés felépülési tapasztalatot kiegészíthetnek. A különböző szerzőktől, hitektől és életmódoktól összegyűjtött és összeállított, erőt és gyógyulást hozó imák minden napra adnak egy gondolatot. Ezek a világ hívő szavai.

Bill P.-től, az Easy Does It és a Drop the Rock című felépülési klasszikusok szerzőjétől és Lisa D.-től származik ez a nagyra becsült imakészlet, amelyet most először a Hazelden szeretett napi olvasmányok sorozatának részeként mutatnak be. A reggeli és esti imádságok könyvét ez az új kiadás most az egyes Lépésekhez kapcsolódó témákhoz kapcsolódó imákat és olvasmányokat tartalmaz. Vallási hovatartozástól vagy annak hiányától függetlenül az ima végtelen erőt rejt magában: ez az egységes emberi tapasztalat spirituális nyelve. Az ima és a meditáció modern megközelítésében A 12 lépés imakönyv a világ minden tájáról származó forrásokat használ fel a felépülésed támogatására.

A kezelés, a tanácsadás és a terápia más formái kétségtelenül szükségesek a józansághoz. Ezek azonban végesek. Ha egyszer véget érnek, mi lesz a remény, az erő és a bölcsességünk forrása? A tizenkét lépéses felépülés folyamatos lelki növekedést követel, a lelki növekedés pedig egy Felsőbb Erőt. Hitünknek nem kell tökéletesnek lennie, de jelen kell lennie. Az ima és a spirituálisokkal való napi kapcsolat révén szívünk tele marad és nyitott marad a felépülés által ígért életre.

  

Content:

  

The newly compiled 12 Step Prayer Book offers adapted and traditional prayers to complement any Twelve Step program or any mindful recovery experience. Collected and compiled from varied authors, faiths, and lifestyles, these prayers of strength and healing will give you a thought for each day. These are the faithful words of the world.

From Bill P., the author of the recovery classics Easy Does It and Drop the Rock, and Lisa D., comes this cherished set of prayers, now presented for the first time as part of Hazelden’s beloved series of daily readings. Bookended by morning and nightly prayers, this new edition now provides prayers and readings based on themes related to each Step. Regardless of your religious affiliation or a lack thereof, prayer houses infinite power: it is the spiritual language of the unified human experience. In a modern approach to prayer and meditation, The 12 Step Prayer Book utilizes sources from across the world to support your recovery.

Treatment, counseling, and other forms of therapy are unquestionably necessary for sobriety. They are, however, finite. Once they end, what becomes our source of hope, strength, and wisdom? Twelve Step recovery demands continuous spiritual growth, and spiritual growth demands a Higher Power. Our faith needn’t be perfect, but it must be present. Through prayer and daily connection with the spiritual, our hearts remain full and open to the life recovery promises.

  

Olvasás:

  

EPUB:

 

The 12 Step Prayer Book Alcoholics Anonymous

 

PDF:

 

 

 

 

 

 

 

Tartalom:

 

Az alkoholizmusból felépült sok ezer férfi és nő története

MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT ANGOL NYELVŰ KIADÁS

A könyv, amelyet kezében tart, először 1939-ben jelent meg. Az A.A.*-nak akkor kb. 100 tagja volt. A könyvet azóta 27 nyelvre fordították le. 1994-ben, ennek a kiadásnak az évében a Névtelen Alkoholistáknak világszerte — óvatos becslés szerint — több mint 2 000 000 tagja van, 90 000 csoporttal 141 országban.
Ez a fordítás tartalmazza az A.A.-program alapelveit. Ennek a programnak az üzenete, mely az alkoholizmusból való fölépülést szolgálja, több mint öt évtizeden át változat-lan maradt. Bár egyes utalások és kifejezések, melyeket tartalmaz, az ötven év előtti Egyesült Államok történeti és tár-sadalmi körülményeit tükrözik, az A.A.-program lényegét nagyon is le lehet fordítani. Alapelvei, függetlenül attól, hogy milyen nyelven fejezzük ki, sikeresen alkalmazhatók minden korban és minden országban az egész világon. Nyel-vi különbségek, valamint szociális és foglalkozás szerinti megkülönböztetések, társadalmi osztályok, nemek, fajok közötti különbségek, melyek időnkint áthidalhatatlan akadályokat gördítenek más emberi tevékenységek elé, nem aka-dályozzák az A.A.-üzenet hatásos továbbítását. Ez az üzenet a közösen megélt szenvedés tapasztalatára épül, és gyökere egy olyan szeretetközöség, mely felülemelkedik a származás és más körülmények kiszámíthatatlanságán.

 

Content:

 

The story of thousands of men and women who have recovered from alcoholism

SECOND REVISED ENGLISH EDITION

The book you are holding was first published in 1939. The A.A.* then had about 100 members. The book has since been translated into 27 languages. In 1994, the year of this publication, Alcoholics Anonymous has more than 2,000,000 members worldwide, a conservative estimate, with 90,000 groups in 141 countries.
This translation contains the principles of the A.A. programme. The message of this program for recovery from alcoholism has remained unchanged for more than five decades. Although some of the references and phrases it contains reflect the historical and social circumstances of the United States fifty years before, the essence of the A.A. program can be very well translated. Its principles, regardless of the language in which they are expressed, can be successfully applied in any age and in any country throughout the world. Differences in race, social and occupational differences, social class, gender, race, which sometimes create insurmountable barriers to other human activities, do not prevent the effective transmission of the A.A. message. This message is based on the experience of shared suffering, and is rooted in a community of love that transcends the unpredictability of origin and other circumstances.

 

 

  

Living-Sober Alcoholics Anonymous

    

Tartalom:

 

Ez a gyakorlatias könyvecske egyszerű példákon keresztül mutatja be, hogyan élnek és maradnak józanok az A.A.-tagok világszerte, napról napra.

  

Content:

  

This practical booklet demonstrates, through simple examples, how A.A. members throughout the world live and stay sober one day at a time.

  

Olvasás:

  

Új EPUB verzió:

 

Living-Sober Alcoholics Anonymous

 

Régi PDF verzió:

 

 

 

 

 

  

Questions and Answers on Sponsorship

    

Tartalom:

 

Az A.A. közös tapasztalatait használja fel 34 olyan kérdés megválaszolására, amelyeket valószínűleg a szponzorokat kereső személyek, a szponzorálni szándékozók és a szponzorációs tevékenységet tervező csoportok tesznek fel.
Az Általános Szolgálati Konferencia által jóváhagyott.

  

Content:

  

Uses shared A.A. experience to answer 34 questions likely to be asked by persons seeking sponsors, persons wanting to be sponsors, and groups planning sponsorship activity.
General Service Conference-approved.

  

Olvasás:

  

Új EPUB verzió:

 

Questions and Answers on Sponsorship

 

Régi PDF verzió:

 

 

 

 

 

csakamainap.info

Iratkozz fel a hírlevelünkre új tartalmakért és frissült információkért

Kategóriák

VideóTár

Könyvtár

Intézmények