Legfrissebb

 

Anonim Alkoholisták Nagykönyv

  

Az alkoholizmusból felépült sok ezer férfi és nő története

MÁSODIK, ÁTDOLGOZOTT MAGYAR NYELVŰ KIADÁS

Ay Anonim Alkoholisták Nagykönyv, amelyet kezében tart, először 1939-ben jelent meg. Az A.A.*-nak akkor kb. 100 tagja volt. A könyvet azóta 27 nyelvre fordították le. 1994-ben, ennek a kiadásnak az évében a Névtelen Alkoholistáknak világszerte — óvatos becslés szerint — több mint 2 000 000 tagja van, 90 000 csoporttal 141 országban.
Ez a fordítás tartalmazza az A.A.-program alapelveit. Ennek a programnak az üzenete, mely az alkoholizmusból való fölépülést szolgálja, több mint öt évtizeden át változat-lan maradt. Bár egyes utalások és kifejezések, melyeket tartalmaz, az ötven év előtti Egyesült Államok történeti és tár-sadalmi körülményeit tükrözik, az A.A.-program lényegét nagyon is le lehet fordítani. Alapelvei, függetlenül attól, hogy milyen nyelven fejezzük ki, sikeresen alkalmazhatók minden korban és minden országban az egész világon. Nyel-vi különbségek, valamint szociális és foglalkozás szerinti megkülönböztetések, társadalmi osztályok, nemek, fajok közötti különbségek, melyek időnkint áthidalhatatlan akadályokat gördítenek más emberi tevékenységek elé, nem aka-dályozzák az A.A.-üzenet hatásos továbbítását. Ez az üzenet a közösen megélt szenvedés tapasztalatára épül, és gyökere egy olyan szeretetközöség, mely felülemelkedik a származás és más körülmények kiszámíthatatlanságán.

 

Anonim Alkoholisták Nagykönyv

 

Ez a könyv az Alcoholics Anonymous (Anonim Alkoholisták) című mű harmadik kiadása. Az első kiadás 1939 áprilisában jelent meg, és a rákövetkező tizenhat esztendőben több mint 300 000 példány került forgalomba. Az 1955-ben megjelent második kiadás több mint 1 150 000 példányban látott napvilágot. Minthogy ez a könyv Közösségünk alapvető „tankönyve”, és igen sok embert segített az alkoholtól megszabadulni, érthető, hogy érzékenyek vagyunk minden radikális változtatással szemben. Ezért a kötet első részét, amely az A.A. felépülési programját írja le, érintetlenül hagytuk mind a második, mind pedig a harmadik kiadás számára végzett revízió során. Anonim Alkoholisták Nagykönyv Orvosi vélemény című részt eredeti formájában közöljük, úgy, ahogy néhai dr. William D. Silkworth, Közösségünk nagy orvos jótevője megírta.

 

Anonim Alkoholisták Nagykönyv

 

 

Olvasás:

 

Új EPUB verzió:

 

Anonim Alkoholisták Nagykönyv

 

Régi PDF verzió:

 

 

 

 

csakamainap.info

Iratkozz fel a hírlevelünkre új tartalmakért és frissült információkért

Kategóriák

VideóTár

Könyvtár

Intézmények

Tetszett amit láttál?

Segítsd a munkánk egy megosztással!