Legfrissebb

 

Eljutottunk a Hitre - Anonim Alkoholisták

  

Öt évi komoly munka van e könyv mögött, miután egy A.A.-tag rámutatott szükségességére. A Névtelen Alkoholisták programja, mint „spirituális” program, sok újonc számára talány, mert sokan „vallásosat” értenek „spirituális” alatt.

De ahogy társalapítónk, Dr. Bob írta, „Minket nem köt semmi hittétel.... Szervezetünkön belül sok vélemény megfér.” Az „Eljutottunk a hitre...”1 című könyv különféle meggyőződések gazdag tárházából merít, melyet a „saját meggyőződésünk szerinti Isten...” kifejezés fejez ki. Az anyag túlnyomó része e könyv részére íródott az Általános Szolgálati Iroda felhívására. A történetek vagy rövid beszámolók származási helye mutatja, milyen széleskörű volt a téma iránti érdeklődés. Testvériségünk mindenkinek hálás, aki vette a fáradságot, hogy lelki „utazását” írásba foglalja, akár helyet kapott e könyvben, akár nem. Ilyen széleskörű válasz nélkül nem tudtunk volna reprezentatív szemelvényeket nyújtani. Eredetileg társalapítónk, Bill W. tervezte az előszó megírását. Ezt tekintetbe véve, minden témakör elején Bill szavait idézzük „As Bill Sees It” című könyvéből.

 

Eljutottunk a Hitre

 

Az A.A. egy spirituális program és életmód. Már az Első Lépés4 kezdete - „Beismertük, hogy tehetetlenek vagyunk az alkohollal szemben” - tulajdonképpen
lelki élmény. Az A.A.-tagnak nemcsak fizikai erejére kell támaszkodnia.


Minden emberi erőre szüksége van, hogy meghallja az üzenetet, gondolkozzék rajta, megvizsgálja, felismerje, beismerje és elfogadja múltját. Mindez szellemi tevékenység, ami lelki funkció. Igaz, vak hittel kezdtem, de a program igaz voltát bizonyítja az, hogy beválik. Hittem azoknak, akik azt állították, hogy alkoholizmusban szenvednek, de az A.A. segítségével ma élvezik a józanságot. Az igazság előttem volt, hogy lássam. De hamarosan saját tapasztalatból is megismertem ezt az igazságot. Nemcsak megszabadultam

 

Five years of hard work have gone into this book, after an A.A. member pointed out its need. The Alcoholics Anonymous program as a "spiritual" program is a mystery to many newcomers because many people understand "religious" to mean "spiritual".

But as our co-founder Dr. Bob wrote, "We are not bound by any creed.... We can accommodate many opinions within our organization." The book "We came to faith... "1 draws from a rich repository of different beliefs, expressed by the phrase "God of our own conviction...". The majority of the material for this book was written at the invitation of the General Service Bureau. The provenance of the stories or short accounts shows the wide interest in the subject. Our fraternity is grateful to all who have taken the trouble to put their spiritual "journey" into writing, whether or not it has found a place in this book. Without such a broad response, we would not have been able to provide representative excerpts. Originally, our co-founder Bill W. planned to write the foreword. With this in mind, we quote Bill's words from his book "As Bill Sees It" at the beginning of each topic.

 


Came to Believe

 


A.A. is a spiritual program and lifestyle. From the very beginning of Step One4 - "We have admitted our powerlessness over alcohol" - we are in fact
a spiritual experience. The A.A. member must rely on more than just his or her physical strength.


It takes all human strength to hear the message, reflect on it, examine it, recognize it, acknowledge it and accept its past. All this is a spiritual activity, which is a spiritual function. True, I started with blind faith, but the truth of the programme is that it is working. I believed those who claimed to be suffering from alcoholism, but with the help of A.A. they are enjoying sobriety today. The truth was in front of me to see. But I soon learned that truth from my own experience. Not only was I free

 

 

Olvasás:

 

Új EPUB verzió:

 

 

Régi PDF verzió:

 

 

 

 

 

csakamainap.info

Iratkozz fel a hírlevelünkre új tartalmakért és frissült információkért

Kategóriák

VideóTár

Könyvtár

Intézmények

Tetszett amit láttál?

Segítsd a munkánk egy megosztással!