Legfrissebb

Újdonságok & Hírek

  • Az utóbbi napok hálózati hibái kijavításra kerültek probléma esetén itt jelezz nekünk: kapcsolat
  • Hamarosan feltöltjük az oldalon lévő könyveket az alkalmazásba!
Alapvető Irodalmak A.A. eng

       Tartalom:   Az Anonim Alkoholisták társalapítója, Bill W. az AA Grapevine legtermékenyebb munkatársa volt, több mint 150 cikket írt, amelyek az AA, valamint Bill érzelmi és spirituális fejlődésének élő történetét mutatják be. Írásai mindenütt reményt adtak a szenvedő alkoholistáknak.    Content:    Co-founder of Alcoholics Anonymous, Bill W. was AA Grapevine's most prolific contributor, writing more than 150 articles that provide a living history of AA and of Bill's emotional and spiritual growth. His writing has brought hope to suffering alcoholics...

Irodalmak & Videó Tartalmak

Alapvető Irodalmak A.A. eng

       Tartalom:   Mint sok alkoholista és függő, John R. is kapott egy Nagy Könyvet,...

Alapvető Irodalmak A.A. eng

      Tartalom:   A józannak maradni munkafüzet: komoly megoldás a visszaesés...

Alapvető Irodalmak A.A. eng

      Tartalom:   Ez az első személytől származó beszámolókkal és elsődleges...

Alapvető Irodalmak N.A. hun

    A függők által, függők számára és függőkről írt könyv, amely az Anonim Narkotikumok...

Alapvető Irodalmak A.A. eng

     Tartalom:    A Tizenkét lépés és tizenkét hagyomány az Anonim Alkoholisták 24...

Alapvető Irodalmak A.A. eng

       Tartalom:   Útba igazít minket, miközben megtanuljuk, hogyan tágítsuk ki...

Alapvető Irodalmak A.A. eng

      Tartalom:   A nagy sikerű könyv második kiadása azt a nézetet képviseli, hogy a család...

Alapvető Irodalmak A.A. eng

        Tartalom:   Az A.A. közös tapasztalatait használja fel 34 olyan kérdés...

.

 

Dr Bob and the Good Oldtimers

    

Tartalom:

 

A barátokkal és családtagokkal készített interjúkkal teli, mélyen kutatott életrajz végigkíséri az A.A. társalapítóját, Dr. Bob S.-t New England-i gyermekkorától kezdve a sebészként és apaként eltöltött időkön át, aki nem tudta abbahagyni az ivást; a Bill W.-vel való átalakító találkozásáig és az A.A. születéséig Akronban; végül pedig korai haláláig 1950-ben. Az Anonim Alkoholisták közép-nyugati története is végigkíséri az útját. 26 archív fotóval.

  

Content:

  

Filled with interviews with friends and family, this deeply researched biography follows A.A. co-founder Dr. Bob S. from his New England childhood to his days as a surgeon and father who couldn't stop drinking; to his transformative meeting with Bill W. and the birth of A.A. in Akron; and finally to his untimely death in 1950. The early history of Alcoholics Anonymous in the Midwest is chronicled along the way. With 26 archival photographs.

  

Olvasás:

  

Új EPUB verzió:

 

Dr Bob and the Good Oldtimers

 

Régi PDF verzió:

 

 

 

 

 

 

Little Red Book - The Original 1946 Edition

    

Tartalom:

 

A barátokkal és családtagokkal készített interjúkkal teli, mélyen kutatott életrajz végigkíséri az A.A. társalapítóját, Dr. Bob S.-t New England-i gyermekkorától kezdve a sebészként és apaként eltöltött időkön át, aki nem tudta abbahagyni az ivást; a Bill W.-vel való átalakító találkozásáig és az A.A. születéséig Akronban; végül pedig korai haláláig 1950-ben. Az Anonim Alkoholisták közép-nyugati története is végigkíséri az útját. 26 archív fotóval.

  

Content:

  

Filled with interviews with friends and family, this deeply researched biography follows A.A. co-founder Dr. Bob S. from his New England childhood to his days as a surgeon and father who couldn't stop drinking; to his transformative meeting with Bill W. and the birth of A.A. in Akron; and finally to his untimely death in 1950. The early history of Alcoholics Anonymous in the Midwest is chronicled along the way. With 26 archival photographs.

  

Olvasás:

  

Új EPUB verzió:

 

Little Red Book - The Original 1946 Edition

 

Régi PDF verzió:

 

 

 

 

 

 

Fourth Step Inventory Resentments: What we used to be like

    

Tartalom:

 

"A sérelmek kezelésében papírra vetjük őket."

A negyedik lépés három részből áll - neheztelés, félelem és szex. A neheztelés résznél derül ki, hogy milyenek vagyunk. A félelem részben meglátjuk, hogy miért vagyunk ilyenek. A szex részben pedig felfedezzük, miért fontos, hogy változtassunk. Mindegyik résznek megvan a maga egyedi kérdéskészlete.

Ebben a munkafüzetben a negyedik lépés nehezteléssel kapcsolatos részének "mechanikáját" találod meg rövid, világos és egyszerű szövegben megírva. Az utasításokat követően 50 oldalnyi kérdés található, amelyekkel felsorolhatjuk és elemezhetjük "az első számú sértettet".

A teljes méretű, 8 x 11 hüvelykes papírra nyomtatva elegendő helyet biztosít a nehezteléssel kapcsolatos kérdések átgondolt megválaszolásához. Az előre elkészített kérdések megléte a kitöltendő bejegyzésekhez értelmessé és szervezetté teszi a negyedik lépés megírását és az ötödikben történő elolvasását.

Nincs több időigényes, lelkiismeret-furdalást okozó adminisztratív feladat, amely lelassítaná a folyamatot. Ez a Negyedik lépés leltár munkafüzet megszabadítja az írót a találgatásoktól, és a feladatra összpontosít.

.

  

Content:

  

“In dealing with resentments we set them on paper.”

The Fourth Step has three parts – resentment, fear, and sex. It’s in the resentment part we find out what we are like. In the fear part we see why we are like that. And in the sex part we discover why its important to change. Each part has its own unique set of questions.

In this workbook you’ll find the “mechanics” for the resentment part of the fourth step written in brief, clear, and simple text. Following the directions are 50 pages of questions for listing and analyzing “the number one offender”.

Printed on full size 8 x 11-inch paper provides the necessary space to thoughtfully answer the resentment questions. Having pre-prepared questions for fill-in-the-blank entries makes writing the fourth and reading it in the fifth step meaningful and organized.

No more time consuming, conscience breaking administrative tasking to slow down the process. This Fourth Step Inventory Workbook takes the guesswork out of how to do this step and keeps the writer focused at the task at hand.

  

Olvasás/Read:

  

EPUB:

 

Fourth Step Inventory Resentments: What we used to be like

 

PDF:

 

 

 

 

 

 

Practice These Principles : Living the Spiritual Disciplines

    

Tartalom:

 

A legtöbben közülünk, akik hosszú távú felépülésben vagyunk, olyan jól ismerjük a Lépéseket, hogy könnyen el tudnánk mondani őket emlékezetből, és az ismert "és ezeket az elveket minden ügyünkben gyakorolni" mondattal fejeznénk be az előadást.

De mik azok az "ezen elvek"? Pontosan milyen elvek gyakorlására szólítanak fel minket a Lépések? Mely elveket gyakoroljuk, amikor egy adott Lépésen dolgozunk? A mindennapi ügyeinkben felmerülő bármilyen helyzetekkel szembesülve, mennyire könnyen felismerjük az érintett elveket, és aztán mennyire jól éljük meg azokat?

Az AA-ban "ezen elvek" gyakorlása jelenti a 12 Lépés teljesítését. Ez a program receptje a jó életre, a lelki növekedés és az érzelmi józanság életére, amelyet megosztunk társainkkal, segítve ezzel az alkoholisták és a köztünk szenvedők gyógyulását.

Mégis, bár a felépülés szempontjából kulcsfontosságúak, sokan közülünk nem igazán tudjuk, hogy mik ezek az elvek, és a Lépésekkel való kapcsolatuk továbbra is szürke zóna marad az AA-ban és valószínűleg más közösségekben is.

Ez a bizonytalanság átterjed egy másik, ehhez kapcsolódó szürke területre is: a spirituális, az erkölcsi és az érzelmi terület kapcsolatára a felépülésben, és arra, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a jellemfejlődéshez.

Mivel ezek a kapcsolatok is tisztázatlanok, az érzelmi józanság sokunk számára még jóval azután is távoli és megfoghatatlan cél marad, hogy abbahagytuk az ivást. Lehet, hogy józanok vagyunk (vagy tiszták, vagy más módon absztinensek), de az életünk a legjobb esetben is csak kezelhető és elviselhető - néha még az sem.

A Gyakoroljuk ezeket az elveket tisztázza a Lépések és az elvek közötti kapcsolatot, átfogó megértést nyújt arról, hogy mik ezek az elvek, és hogyan gyakorolhatjuk őket a mindennapi ügyeinkben. Célja, hogy segítsen bennünket abban, hogy a Lépéseket teljes teljességükben működtessük, hogy fejlődhessünk jellemünkben, elérjük a lelki és érzelmi gyógyulást, és végre beteljesedni lássuk az Ígéreteket egy olyan életben, amely "boldog, örömteli és szabad".

  

Content:

  

Most of us in long-term recovery know the Steps so well that we could easily rattle them off from memory, wrapping up our recitation with the familiar “and to practice these principles in all our affairs.”

But what are “these principles?” Exactly what principles are the Steps calling us to practice? Which principles do we practice when working a particular Step? Faced with any number of situations in our daily affairs, how readily do we discern the principles involved, and how well then do we live them out?

In AA practicing “these principles” is the fulfillment of the 12 Steps. It is the program’s prescription for the good life, a life of spiritual growth and emotional sobriety that we share with our fellows, helping to bring healing to the alcoholic and to others who suffer in our midst.

Yet, though crucial to recovery, many of us are not really sure what these principles are, and their connection to the Steps remains a gray area, in AA and probably in other fellowships as well.

This uncertainty spills over into another and related gray area: the relationship between the spiritual, the moral, and the emotional in recovery, and how these are tied to character growth.

Because these links too are unclear, emotional sobriety remains a distant and elusive goal for many of us long after we have stopped drinking. We may be sober (or clean, or otherwise abstinent), but our lives are at best manageable and tolerable—sometimes not even that.

Practice These Principles brings clarity to the relationship between Steps and principles, offering a comprehensive understanding of what these principles are and how we can practice them in our daily affairs. Its purpose is to help us work the Steps in all their fullness so that we can grow in character, achieve spiritual and emotional healing, and see the Promises fulfilled at last in a life that is “happy, joyous, and free.”

  

Olvasás/Read:

  

EPUB:

 

Practice These Principles : Living the Spiritual Disciplines

 

PDF:

 

 

 

 

 

 

Practice These Principles: Living the Spiritual Virtues and Disciplines in 12-Step Recovery to Achieve Spiritual Growth, Character Development, and Emotional Sobriety - Step 4

    

Tartalom:

 

Miért vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk, és miért tesszük azokat a dolgokat, amelyeket teszünk? Ezek azok az alapvető kérdések, amelyeket mi, emberek a feljegyzett történelem kezdete óta felteszünk magunknak. A válaszadásra való felhívás több mint 2500 évre vezethető vissza egy görög templomba írt felszólításig.

Az AA 4. lépése az önvizsgálat hagyományát követi, amely erre a felhívásra válaszul alakult ki. A vallásból, filozófiából és pszichológiából kölcsönözve ez az alapja egy olyan leltározási folyamatnak, amely nyolc Lépésre terjed ki, az élet minden fontos területére kiterjed, és addig tart, amíg élünk. Ez alkotja az önismeret és önátalakítás legátfogóbb és leghatékonyabb programját, amelyet valaha is kitaláltak. Bár eredetileg alkoholistáknak szánták, mindenki számára elérhető, aki dolgozni akar rajta.

És ebben rejlik a bökkenő. A 4. lépés sok munkát igényel. Ebben a lépésben hosszú időn keresztül sokféle tapasztalatot kutatunk fel - valójában az előző életünk egészét. Egy ilyen mélységű és szélességű leltár ijesztő feladat. Könnyű összezavarodni, elkalandozni, túlterheltté és csüggedtté válni. Sokan közülünk halogatják. Néhányan soha nem kezdik el. Mások már korán felhagynak vele. De még ha egyszer végig is mentünk rajta, akkor is alig kezdtük el kapargatni a felszínt.

Különböző okokból ezek az első próbálkozások nagyon korlátozottak. Ezért van az, hogy később a józanságban sokan közülünk úgy érezzük, hogy újra kell próbálkoznunk. Bár józanok vagyunk, a felépülésünk megrekedhetett. Lehet, hogy vannak komoly dolgok a múltban, amelyeket első alkalommal kihagytunk. Talán fontos kérdések maradtak megoldatlanul, amelyek még ma is hatással vannak ránk. Vagy talán ismét bajba kerültünk, esetleg visszaestünk. Mindenesetre úgy érezzük, hogy vissza kell mennünk, és újra alaposan szemügyre kell vennünk magunkat. És mégsem vagyunk biztosak benne, hogy megvannak a szükséges eszközeink. Lehet, hogy már 10, 20 vagy 30 éve vagyunk a programban, de a 4. lépés megértése talán nem sokkal jobb, mint amikor először csináltuk.

Ez a könyv ezeknek az alkoholistáknak szól. Azoknak is szól, akár alkoholisták, akár nem, akik szeretnének változni és fejlődni, és akik hajlandóak gyakorolni azokat az elveket, amelyek millióknak segítettek ebben, és jobb és boldogabb életet élni.

  

Content:

  

Why are we the way we are, and why do we do the things we do? These are the fundamental questions we humans have been asking ourselves from the dawn of recorded history. The call to answer them can be traced back over 2,500 years to an injunction inscribed in a Greek temple.

AA’s Step 4 follows in the tradition of self-examination which emerged in response to that call. Borrowing from religion, philosophy, and psychology, it’s the foundation of an inventory process that extends over eight Steps, reaches into every important area of life, and continues for as long as we live. This constitutes the most comprehensive and effective program of self-knowledge and self-transformation that has ever been devised. Though initially meant for alcoholics, it’s available to all who wish to work it.

And therein lies the rub. Step 4 takes a lot of work. In it we are digging into a wide range of experience over a long period of time—the entirety of our past lives, in fact. An inventory of such depth and breadth is a daunting task. It’s easy to get confused, sidetracked, overwhelmed, and discouraged. Many of us procrastinate. Some never get started. Others abandon it early on. But even if we have gone through it once, we have barely begun to scratch the surface.

For various reasons, these first attempts are very limited. That’s why later in sobriety many of us feel the need to try again. Though sober, our recovery may have stalled. Maybe there are serious things about the past we skipped the first time around. Perhaps important issues remain unresolved which are still affecting us today. Or maybe we’ve gotten in trouble again, perhaps even relapsed. In any case, we feel we have to go back and take another hard look at ourselves. And yet, we’re not sure we have the tools we need. We might have 10, 20, or 30 years in the program, but our understanding of Step 4 may not be much better than it was the first time we did it.

This book is for those alcoholics. It’s also for those, alcoholic or not, who wish to change and to grow and who are willing to practice the principles which have helped millions to accomplish that and to live better and happier lives.

  

Olvasás/Read:

  

EPUB:

 

Practice These Principles: Living the Spiritual Virtues and Disciplines in 12-Step Recovery to Achieve Spiritual Growth, Character Development, and Emotional Sobriety - Step 4

 

PDF:

 

 

 

 

 

csakamainap.info

Iratkozz fel a hírlevelünkre új tartalmakért és frissült információkért

Kategóriák

VideóTár

Könyvtár

Intézmények